Osobnosti Kremnice

  • Jozef Cíger Hronský - učil na našej škole  spisovateľ, učiteľ, maliar, redaktor, nakladateľ, publicista, autor literatúry pre mládež, neskôr tajomník a správca Matice slovenskej

  • Gustáv Zechenter Laskomerský - založil mestský park Zechenterovu záhradu - spisovateľ, lekár, prírodovedec, spoluzakladateľ Matice slovenskej a Múzea mincí a medailí

  • Pavol Križko - naša škola nesie čestný názov tohto významného archivára 

  • Ján Levoslav Bella - autor prvej slovenskej opery Kováč Wieland

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Mária Slašťanová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre